Kiểm tra tên miền - Check domain

17 Thg 10 2011
Đăng bởi 5MTech Danh mục Kiểm tra tên miền
Đánh giá
(1 Vote)
Trước khi bạn lựa chọn cho mình một tên miền phù hợp, bạn cần biết một số quy định đối với tên miền sau đây:
  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info).
  • Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu (-). Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác đều không hợp lệ.
  • Không bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu (-).
  • Tên miền của bạn không cần bắt đầu bằng http:// hoặc www hay http://www.

"Hãy giành lấy thương hiệu trước khi quá muộn"


Mới nhất từ 5MTech

Bài viết liên quan (theo tag)


Lên trên