Check domain

Website miễn phí

- Mẫu website đẹp, đa dạng, chuyên nghiệp.
- Chức năng đáp ứng tốt nhu cầu.
- Quản lý dễ dàng.
Bàn giao website chỉ trong 48h !

Hỗ trợ trực tuyến - 5mtech

hotline - 098.688.32.68 098.688.32.68
Đăng bởi 19 Tháng 10 2011 Danh mục Quy định
5MTech chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ 5MTech. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của 5MTech, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của 5MTech.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

5MTech cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho 5MTech thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), 5MTech luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

6. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, 5MTech có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

7. Điều chỉnh thông tin thu thập

5MTech sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

5MTech từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. 5MTech không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10. Việc thay đổi quy định

5MTech có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, 5MTech sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Đăng bởi 19 Tháng 10 2011 Danh mục Quy định
Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của 5MTech đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý với các quy định sử dụng sau đây. Ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến tài liệu này xin gửi trực tiếp đến 5MTech.

Nếu khách hàng vi phạm quy định sử dụng, 5MTech có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không thông báo trước. 5MTech có thể thông báo với khách hàng về những hành vi đi ngược lại quy định sử dụng và những gì cần làm để sửa chữa. Tuy nhiên, dựa trên mức độ vi phạm, chúng tôi có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngay lập tức.

1. Trách nhiệm khách hàng

1.1. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên máy chủ của 5MTech.

1.2. Khách hàng phải cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và cập nhật. Thông tin liên lạc bao gồm email, fax, điện thoại theo thứ tự ưu tiên.

1.3. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc vi phạm quy định sử dụng ngay cả khi các vi phạm đó được thực hiện bởi bạn bè, gia đình, nhân viên hay người xem. Vì vậy, khách hàng phải đảm bảo những người khác không truy cập trái phép vào tài khoản của khách hàng.

1.4. Khách hàng không được dùng tài khoản của mình để truy cập vào những tài khoản khác hoặc truy cập bất hợp pháp vào máy chủ.

2. Chế độ thanh toán và hoàn trả chi phí

2.1. Tất cả dịch vụ mới chỉ được kích hoạt sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán đầy đủ. Các đợt thanh toán sau sẽ hết hạn vào cùng ngày kích hoạt của tháng sau trừ khi khách hàng yêu cầu tất cả hóa đơn đến hạn vào ngày cụ thể. Phí thiết lập dịch vụ được thanh toán vào thời gian yêu cầu dịch vụ. 

2.2. Đối với các dịch vụ đang sử dụng, khách hàng sẽ được thông báo 7 ngày trước khi hết hạn. Việc thanh toán trễ phải được thông báo cho chúng tôi và được chúng tôi chấp nhận. Nếu khách hàng không thanh toán trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, chúng tôi sẽ đình chỉ dịch vụ cung cấp cho khách hàng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại nào của khách hàng do sự đình chỉ dịch vụ.

2.3. Hoàn trả chi phí: Chúng tôi chỉ hoàn trả chi phí trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán. Trong trường hợp khách hàng vi phạm những quy định và website của khách hàng đã bị chúng tôi xóa bỏ, chúng tôi sẽ không hoàn trả chi phí. Phí đăng ký Tên miền không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Bảo hành dịch vụ

5MTech sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày cài đặt dịch vụ, nếu khách hàng không hài lòng về dịch vụ do 5MTech cung cấp. Số tiền hoàn lại sẽ trừ chi phí cài đặt và phí chuyển tiền. Phí đăng ký tên miền sẽ không được hoàn lại.

4. Các hình thức sử dụng không được chấp nhận

4.1. Nội dung và bản quyền

4.1.1. Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và Quy định Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam bị nghiêm cấm. Chúng tôi có quyền hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra những vụ việc vi phạm pháp luật.

Một số ví dụ về nội dung không được chấp nhận:

•  Tuyên truyền, đả kích, nói xấu chính phủ Việt Nam .

•  Hướng dẫn sử dụng các thiết bị quân sự như bom, mìn,… nhằm mục đích khủng bố.

•  Các tài liệu, thông tin mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi truỵ.

•  Các tài liệu, thông tin dùng ngôn ngữ thiếu văn hoá, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hoá truyền thống Việt Nam .

•  Các tài liệu, thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh.

4.1.2. Việc vi phạm luật bản quyền, sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký, bảo hộ bị nghiêm cấm. Một số ví dụ về vi phạm luật bản quyền:

•  Sử dụng và đăng tải các công cụ để bẻ khoá phần mềm, các sản phẩm có bản quyền.

•  Sử dụng, đăng tải phần mềm, nhạc, video, sách, hình ảnh… không có bản quyền.

4.2. Vi phạm liên quan đến máy chủ và mạng

4.2.1. Sử dụng các chương trình gây hại như virus, worms, Trojan,… trong hệ thống.

4.2.2. Vi phạm các quy định về bảo mật. Một số ví dụ:

•  Truy cập trái phép vào các thông tin mà khách hàng không được phép truy cập.

•  Truy cập trái phép vào máy chủ mà khách hàng không được phép truy cập.

•  Truy cập trái phép vào tài khoản cuả người khác.

4.2.3. Thực hiện việc kiểm soát mạng gây chặn dữ liệu.

4.2.4. Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) gây ra sự quá tải cho hệ thống.

4.2.5. Sử dụng các chương trình/script/command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ.

4.2.6. Bất kỳ hành động nào làm thay đổi việc kiểm soát, theo dõi bandwidth, báo cáo sử dụng hoặc bất kỳ hành động nào phức tạp hóa quy trình quản lý, điều hành cùa 5MTech, chẳng hạn như: thay đổi, xoá bỏ hoặc làm xáo trộn các thông tin trong file logs.

4.2.7. Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại cho 5MTech hoặc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động điều hành cuả 5MTech.

4.3. SPAM, phát tán email quảng cáo thương mại (UCE)

5MTech không chấp nhận việc gửi SPAM và UCE trong mạng 5MTech. Khách hàng không được phép và không được cho phép những người khác dùng mạng 5MTech để gửi SPAM và UCE.

Khi phát hiện việc gửi SPAM và UCE, chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức và hạn chế việc truy cập của khách hàng vào mạng 5MTech. Nếu khách hàng bị phát hiện vi phạm, 5MTech sẽ hạn chế, tạm ngưng hoặc đình chỉ dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

4.4. Scripts, chương trình backdoor và Cron Jobs

Bất kỳ scripts gây tác hại đến server sẽ bị ngưng ngay lập tức hoặc bị xóa bỏ mà không thông báo trước. 5MTech không cho phép việc chia sẻ scripts và chương trình với domains không được host bởi 5MTech cũng như những scripts và chương trình sử dụng với mục đích UCE.

4.5. Chat Rooms và IRC

5MTech không cho phép khách hàng sử dụng chat rooms riêng. Chat rooms thường gây quá tải cho server và vì vậy không được phép sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cung cấp những chat rooms khác thoả mãn yêu cầu người sử dụng và không ảnh hưởng đến tốc độ server.

4.6. Scripts và chương trình bị nghiêm cấm

Những scripts và chương trình sau đây bị nghiêm cấm sử dụng:

•  IRC, Game hoặc phần mềm chat

•  UltimateBBS (tất cả các phiên bản)

•  Ikonboard (tất cả các phiên bản CGI)

•  IRC Egg Drops

•  Proxy Servers

•  nph-proxy

•  The Anonymizer

•  Soap mailers

•  Script tự động lấy email

•  SafeLists

•  formmail.pl – Hãy dùng script formmail được cung cấp

•  Shell Alternatives

5. Sao lưu dữ liệu

5MTech sao lưu tự động dữ liệu hàng ngày. Tuy nhiên, những dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý và quản trị server. Chúng tôi sẽ cố gắng để sao lưu chính xác và đầy đủ những dữ liệu này. Nếu khách hàng yêu cầu cung cấp, chúng tôi sẽ gửi những bản sao lưu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra cho các dữ liệu này do các nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn như thiên tai, hỏa họan, hư hỏng thiết bị phần cứng, đường truyền truy cập bị lỗi, lỗi DNS cuả dịch vụ…Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Để tránh và hạn chế rủi ro khi xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên sao lưu những dữ liệu của mình.

6. Quyền sở hữu và quản lý tên miền

Tất cả các tên miền của khách hàng được đăng ký bởi 5MTech thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Khách hàng có toàn quyền sử dụng và có nghĩa vụ tự bảo vệ tên miền của mình. Ngay sau khi 5MTech đăng ký tên miền, khách hàng sẽ được cấp mật khẩu và hướng dẫn về việc đổi mật khẩu và quản lý các tên miền đã đăng ký. Sau khi nhận được mật khẩu, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý tên miền của mình. Mọi khiếu nại của khách hàng sau thời điểm này, liên quan đến việc lộ mật khẩu, hoặc mất tên miền sẽ không được giải quyết.

7. Đình chỉ dịch vụ

7.1. 5MTech có quyền từ chối, xóa bỏ hay tạm ngưng dịch vụ nếu tài khỏan của khách hàng vi phạm quy định sử dụng theo đánh giá của nhân viên quản trị mạng. Khi bất kỳ hành vi trái phép nào bị phát hiện, các tài khỏan bị nghi ngờ sẽ bị ngưng kích họat để phục vụ cho việc điều tra. Việc thông báo trước cho khách hàng không được đảm bảo. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể có sự can thiệp của luật pháp. Khách hàng sẽ không được hòan trả chi phí cho thời gian tạm ngưng họat động.

7.2. Nếu khách hàng muốn hủy bỏ việc sử dụng dịch vụ với chúng tôi, khách hàng cần thông báo và nhận được xác nhận của chúng tôi để tránh trường hợp chúng tôi nhận yêu cầu hủy bỏ từ người khác. Khách hàng có trách nhiệm thanh tóan đầy đủ cho đến ngày chúng tôi xác nhận hủy bỏ tài khỏan khách hàng.

8. Bồi thường

Đối với mọi vi phạm của khách hàng với quy định sử dụng gây ra tổn thất cho 5MTech, khách hàng có trách nhiệm bồi thường. Trong trường hợp 5MTech bị kiện bới các hành vi của khách hàng, khách hàng phải trả tất cả các khỏan phí bao gồm phí tổn thất, phí tòa án.

9. Thay đổi quy định sử dụng

5MTech có quyền thay đổi quy định sử dụng bất kỳ lúc nào, những thay đổi này sẽ được thông báo tới khách hàng và có hiệu lực ngay lập tức. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ quy định sử dụng được đưa lên trang web của 5MTech nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ của 5MTech sau khi nhận được thông báo. 
»»» Displaying items by tag: quy định